Friday, December 16, 2016

Bolehkah Perempuan Meminang Lelaki?

Dalam pandangan Masyarakat bahwa yang meminang seharusnya harus berasal dari laki-laki. Sehingga menganggap hal yang memalukan apabila ternyata wanitalah yang meminang laki-laki. Bagaimanakah sebenarnya hukum wanita meminang laki-laki?Tabukah untuk dilakukan?

Syariat membolehkan wanita meminang laki-laki untuk menjadi suaminya. Disebutkan, jika dia dari golongan orang-orang yang memiliki keutamaan maka dibolehkan meminang laki-laki untuk menjadi suaminya. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan: Ini termasuk perkara-perkara yang disunahkan.
Kisah berikut ini menunjukkan bolehnya seorang wanita meminta laki-laki agar mau menikahinya:
Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shalallahu ”Alaihi wa Sallam, lalu berkata: Aku datang untuk menyerahkan diriku kepada paduka. Tetapi beliau tidak berkenan menikahinya.

Meskipun Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak berkenan menikahinya namun beliau tidak mengingkari perbuatannya. Seandainya perbuatan ini tidak dibolehkan niscaya beliau akan mengingkarinya. Karena Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak akan membiarkan perkara-perkara yang diingkari oleh syariat.

Dibolehkan juga bagi para wali menawarkan anak perempuannya kepada laki laki yang memiliki keutamaan demi kebaikan anaknya. Hal ini pernah dilakukkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang utama Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu pernah menawarkan anak perempuannya (Hafsah) kepada Usman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu. Karena Usman menolaknya, ditawarkan kepada kepada Abu Bakar ASShiddiq Radhiyallahu ‘anhu. Tetapi Abu bakar juga menolak.

Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mengetahui apa yang dilakukan Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu tetapi beliau tidak mengingkarinya, bahkan akhirnya beliau sendiri yang meminang putri Umar untuk dirinya sendiri.

Apa yang dilakukkan Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu adalah dalil bolehnya seorang wali menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang memiliki keutamaan. Kalau seandainya tidak boleh, niscaya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak mengakuinya. Bahkan dibolehkan bagi wanita menawarkan diri (agar dinikahi) kepada laki-laki yang memiliki sifat-sifat baik dan keutamaan.

Sumber : Fikih Wanita Muslimah, Pustaka Arafah.


Sumber Atrikel : http://catatanmy.wordpress.com

Bolehkah Membaca Al-Quran Ketika Haid & Berjunub..?


Adakah dibolehkan membaca Al-Quran ketika haid dan berjunub?
Para fuqaha’ telah berselisih pendapat dalam masalah membaca Al-Quran semasa haid dan berjunub[1]( hadas besar kerana persetubuhan atau keluar mani kerana mimpi) kepada 3 pendapat:Pertama


Tidak diharuskan membaca Al-Quran semasa haid dan junub(hadas besar).
Pendapat ini disokong oleh para ulamak dikalangan mazhab Imam Hanafi[2] dan Imam Syafie[3].Ini Juga merupakan pendapat Imam Malik[4] sendiri dan riwayat yang sangat masyhur pada Imam Ahmad dan beberapa ulamak dikalangan mazhab Hanbali.[5]


Hujjahnya:
Telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.anhuma dalam satu hadis Rasulullah S.A.W bersabda:
(Janganlah membaca sesuatu pun dari Al-Quran semasa haid dan berjunub).[6]Ulamak berselisih pendapat mengenai hadis di atas kerana terdapat seorang rawi iaitu Ismail bin A’yas yang ditolak riwayatnya.[7]

Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan hadis ini dhoif berdasarkan pendapat para ahli hadis.[8]


Kedua


Diharuskan kepada mereka untuk membaca Al-Quran secara mutlak.
Pendapat ini disokong oleh Az-Zhohiri di dalam kitabnya yang berpendapat membaca Al-Quran,sujud,menyentuh mushaf dan zikir kepada Allah Ta’ala dibolehkan dalam keadaan berwuduk,tanpa wuduk,semasa haid dan juga bagi yang berjunub.[9]
Pendapat ini berdasarkan dalil dari sunnah dan juga athar para sahabat.
Dalil dari sunnah:(Adalah Nabi S.A.W berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya)[10]


Keterangan hadis:


Ummul Mukminin Aisyah r.anha mengatakan bahawa Rasulullah S.A.W sentiasa berzikir kepada Allah Ta’ala pada setiap waktu dan keadaanya termasuk juga ketika waktu junubnya.Maka bacaan Al-Quran juga termasuk di dalam zikir yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah S.A.W.[11]

Kata Imam Nawawi yang dimaksudkan berzikir di dalam hadis ini bukanlah membaca Al-Quran seperti yang difahami.[12]

Dalil dari athar sahabah:Telah diriwayatkan bahawa Abdullah bin Abbas telah membaca Al-Quran dalam keadaan masih berjunub(hadas besar).[13]
Membaca Al-Quran merupakan amalan ibadah yang sangat dituntut dan dianjurkan, pembacanya akan mendapat ganjaran dan sesiapa yang melarang membaca Al-Quran pada waktu tertentu maka hendaklah membawa dalil yang melarangnya.[14]


Ketiga


Diharuskan membaca Al-Quran semasa haid dan tidak diharuskan kepada yang berjunub(hadas besar).
Ini merupakan pendapat yang masyhur Imam Malik dan para pengikutnya[15]. Begitu juga pendapat lama (qaul Qadim) Imam Syafie[16] dan juga merupakan pendapat Imam Ahmad dan para pengikutnya.[17]


Mereka berhujjah mengatakan haid merupakan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Ta’ala kepada kaum wanita. Ia datang tanpa suruhan dan berterusan untuk beberapa waktu yang biasa dialami oleh wanita.Jika hal ini merupakan satu larangan, nescaya kaum wanita akan lupa apa yang telah dipelajari dari isi kandungan Al-Quran. Berbeza dengan orang yang berjunub (hadas besar), ia datang mengikut kehendak tuannya secara kebiasaanya (persetubuhan) dan dapat diatasi dengan mandi wajib sahaja.[18]


Maka diharuskan membaca Al-Quran semasa haid sahaja dan bukan kepada yang berjunub kerana tiada dalil yang mencegahnya.


Kesimpulannya


Pendapat ketiga yang mengharuskan membaca Al-Quran semasa haid dan tidak diharuskan membacanya ketika berjunub merupakan pendapat yang paling tepat kerana tiada dalil yang menghalangnya kecuali satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.anhuma.Hadis ini dhoif dan tidak boleh dijadikan hujjah. Manakala bagi yang berjunub,terdapat pelbagai hadis yang melarangnya walaupun padanya terdapat perselisihan ulamak hadis tetapi masih ada lagi hadis lain yang menyokong hadis tersebut sehinggalah boleh dijadikan hujjah untuk beramal dengannya.[19]

Kata Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah:


Telah diketahui bahawa semasa zaman Rasulullah S.A.W kaum wanita telah didatangi haid tetapi mereka tidak ditegah membaca Al-Quran sepertimana tidak juga ditegah untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Ta’ala,bahkan mereka juga diperintahkan untuk keluar pada hari eid (hari raya) dan sama-sama bertakbir pada hari tersebut bersama kaum muslimin yang lain. Mereka juga diperintahkan untuk melakukan semua amalan haji kecuali tawaf,mereka juga bertalbiah, begitu juga bermalam di Muzdalifah, Mina dan sebagainya.


Manakala orang yang berjunub (hadas besar) mereka pula tidak diperintahkan untuk keluar pada hari eid (hari raya),solat pada hari tersebut dan juga tidak diperintahkan untuk menyempurnakan amalan haji.


Maka berdasarkan hal ini,dapat diketahui bahawa kaum wanita yang didatangi haid dilonggarkan kepada mereka untuk melakukan semua amalan tersebut berbeza dengan orang yang berjunub kerana keuzuran (haid) yang telah ditetapkan oleh syariat islam walaupun tempohnya panjang. Begitu juga membaca Al-Quran bagi mereka tidak menjadi satu halangan di dalam syariat islam.[20]
[1]Berjunub:Hadas besar kerana persetubuhan atau keluar mani kerana mimpi.
[2] Fataw Al-Hindiyah:39/1,Mukhtasor At-Thohawi:18
[3] Al-Majmuk:158/2
[4] Al-Muntaqa Syarhu Muwatta’ Imam Malik:120/1
[5] Al-Mughni:316/1
[6] Sunan Tirmizi(131),
[7] Mizanul I’tidal:242/1,Tahzib At-Tahzib:325/1
[8] Majmuk Fatawa Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah:460/21
[9] Al-Muhalla li ibni Hazm Az-Zhohiri
[10] Sohih Bukhari:Kitab Haid 79/1
[11] Subulus Salam Syarhu Bulughul Muram min adillati al-ahkam:71/1
[12] Al-Majmuk li Nawawi:159/2
[13] Al-Muhalla li Ibn Hazm:79/1
[14] Al-Muhalla li Ibn Hazm:77,78/1
[15] Al-Muntaqa Syarhu Muwatta’ Imam Malik:120/1
[16] Al-Majmuk li Nawawi:356/2
[17] Al-Insoof:343,347/1,Majmuk Fatawa Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah:459,460/21
[18] Majmuk Fatawa Syeikh Islam Ibnu Taimiyyah:460,461/21
[19]Prof.Dr.Abdul Aziz bin Muhammad Al-Hujailan:Al-Ahkamu Al-Fiqhiyyah Al-Khashotu bil Al-Quran Al-Karim.
[20] Majmuk Fatawa Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah: 460,461/21

-Isalam2u

Thursday, December 15, 2016

Kenapa Mahfuz Bertindak Berbeza Dengan Pendirian Partinya

Dato Mahfuz Omar, ahli parlimen Pokok Sena dan merupakan seorang bekas Naib Presiden PAS. Beliau ialah salah seorang anggota G-18 dari kumpulan progresif yang menghadiri perhimpunan "Jasamu Dikenang" di Jeram Muar pada Jun 2015 dimana terhasilnya DEKLARASI BAKRI yang memutuskan sebuah parti baharu ditubuhkan.

Setelah sebuah NGO bernama Gerakan Harapan Baru yang kemudiannya mewujudkan Parti Amanah Negara, majoriti anggota Geng 18 menyertainya tetapi Mahfuz memilih untuk kekal di dalam PAS.

Namun sikap dan tindakan beliau untuk terus berada di dalam PAS telah menyebabkan PAS menjadi pening dan mabuk kerana Mahfuz sentiasa bertindak berbeza dengan pendirian partinya, PAS.

Di dalam parlimen, beliau masih bersuara lantang mengkritik dan membelasah dasar-dasar kerajaan Barisan Nasional, tidak seperti anggota PAS yang lain yang tiba-tiba menjadi tikus mondok, tak tahu untuk berhujjah setelah 6 orang ahli parlimennya yang terdiri dari professional dan pemidato yang hebat telah menyeberang ke parti Amanah.

Di saat partinya sentiasa mengambil sikap berkecuali di dalam undian belah bahagi di parlimen, Mahfuz pula mengambil tindakan disebaliknya. Beliau mengambil pendirian yang seiring dengan rakan-rakannya di dalam Amanah dan Pakatan Harapan.

Beigtu juga dengan perhimpunan BERSIH. Sekalipun PAS mengambil pendirian untuk tidak menyertainya, Mahfuz hadir di kedua-dua BERSIH 4 dan BERSIH 5 untuk menyatakan sokongannya terhadap perjuangan BERSIH.

Masyarakat umum mengetahui dan melabelnya sebagai "harum manis" - satu istilah untuk menggelar mereka yang diluarnya diluarnya hijau tetapi di dalamnya oren, di zahirnya PAS tetapi di dalam hatinya sudah Amanah!

Mahfuz belum menyertai Amanah tetapi beliau telah menghantar anaknya bernama Muhammad Mujaheed Mahfuz untuk menyertai parti itu.

Kendatipun demikian, PAS masih belum memecat Mahfuz seperti mana mereka tidak teragak-agak memecat Husam Musa di Kelantan.

Sebelum ini GB ada mencabar PAS untuk mengambil tindakan terhadap ahli parlimen dan ADUN-ADUNnya yang menyertai BERSIH, tetapi ternyata PAS tidak berani melakukannya. Pelbagai alasan diberikan oleh PAS untuk menutup kegentarannya untuk memecat kononnya tidak mendapat laporan dan seumpamanya.

Soalnya kini, bersediakah PAS kehilangan wakil rakyat mereka di parlimen dan DUN yang kini semakin susut bilangannya setelah ramai meninggalkan parti itu untuk menyertai AMANAH?

Lagi dipecat lagi ramai yang menyertai AMANAH menjadikan AMANAH semakin kukuh dan kuat. Dan lebih ramai ahli-ahli PAS yang lain akan menyeberangi ke AMANAH sepertimana yang berlaku ke atas pemecatan Husam Musa di Kelantan.

Kita mengalu-alukan PAS memecat wakil-wakil rakyat itu. Ada berani?


Mahfuz lantang di dalam dan di luar parlimen. Hujjah-hujjahnya mantap dan tidak mampu ditangkis oleh kawan dan lawan.

Semalam, di dalam satu majlis ceramah anjuran Amanah Tangga Batu Melaka, Mahfuz memberikan sebab-sebab mengapa beliau mengambil pendirian yang berbeza dengan partinya.

Diantaranya beliau mempersoalkan mengapa kita harus berpisah diantara satu sama lain hanya kerana kita berbeza dari sudut parti politik.

Beliau meluahkan rasa tidak gembiranya dengan pendekatan politik ektreme dengan sikap yang menuduh mereka yang meninggalkan parti dan menubuhkan parti lain sebagai pengkhianat.

"Ini bukan pendekatan politik yang boleh membawa kepada kesejahteraan. Nabi yang kita peringati di dalam setiap kali sambutan keputeraan Nabi tidak pernah mengajar kita memutuskan hubungan silatur-rahim di kalangan umatnya," ujarnya.

Mengulas mengenai pendekatan "satu lawan satu" Mahfuz menyatakan ia bergantung kepada cara bagaimana kita berfikir di mana jika kita berfikir dengan cara yang serupa maka kita akan bertemu pada titik yang satu.

"Kita kena bersatu, untuk apa? Untuk negara kita. Kita tidak boleh mumutuskan (hubungan) diantara satu sama lain. Kita mesti eratkan hubungan kita ini. Kita mesti berganding bahu dan melangkah bersama untuk masa depan negara. -gb

Kes denggi catat trend peningkatan


Kes demam denggi meningkat kepada 48 kes atau 3.6 peratus pada minggu ke-49 tahun ini, dengan 1,376 kes dilaporkan bagi tempoh 4 hingga 10 Disember lepas, berbanding 1,328 kes pada minggu sebelumnya.

Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr Noor Hisham Abdullah berkata terdapat 417 lokaliti wabak masih aktif dilaporkan di kebanyakan negeri iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak, Pahang, Pulau Pinang, Melaka dan Kedah."Jumlah kumulatif kes demam denggi dari Januari hingga 10 Disember tahun ini adalah 97,041 kes iaitu penurunan 14.5 peratus (16,459 kes) berbanding tempoh sama tahun lalu yang mencatat 113,500 kes," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Menurutnya bagi tempoh 4 hingga 10 Disember juga, terdapat enam kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kematian denggi di Malaysia dari Januari sehingga 10 Disember kepada 228 kes berbanding 304 pada 2015 iaitu pengurangan sebanyak 24.7 peratus.

Mengenai situasi virus Zika, Dr Noor Hisham berkata berdasarkan laporan terkini yang dikeluarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 8 Disember lepas, terdapat 75 negara yang melaporkan jangkitan Zika.

"Di Malaysia pula, bilangan kes positif Zika yang dilaporkan dari 1 September sehingga 10 Disember 2016 masih kekal tujuh," katanya.

Menurut Dr Noor Hisham, pemantauan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan (MKAK) dan Institut Penyelidikan Perubatan (IMR) dari Jun 2015 sehingga 10 Disember lepas, turut mendapati keputusan ujian negatif bagi 1,633 sampel darah dan air kencing yang diuji daripada pesakit yang menunjukkan gejala virus Zika.

- Bernama

Lagu Yuna disenarai pendek untuk pencalonan Oscar

Sebuah lagu nyanyian Yuna disenarai pendek untuk pencalonan Anugerah Oscar bagi kategori lagu asal terbaik.

Lagu 'On Ghost Ridge' adalah antara 91 lagu yang disenarai pendek untuk pencalonan Oscar, menurut portal hiburan IndieWire.Lima daripada lagu-lagu itu akan dicalonkan untuk Anugerah Akademi ke-89.

Pencalonan akan diumumkan pada 24 Januari tahun depan, manakala majlis anugerah akan diadakan pada 27 Februari 2017.

'On Ghost Ridge' telah ditulis dan dihasilkan oleh komposer yang pernah memenangi Anugerah Emmy, Nicholas Pike.

Lagu ini telah dipaparkan dalam dokumentari "100 Years: One Woman's Fight For Justice".

Dokumentari itu berkisar mengenai aktivis Orang Asli Amerika, Eloiuse Pepion Cobell, yang mencabar salah urus dana amanah bagi masyarakat pribumi di repubik itu.

Ini bukan kali pertama lagu nyanyian Yuna atau nama sebenarnya Yunalis Mat Zara'ai telah disenarai pendek untuk pencalonan Oscar.

"Shine Your Way" telah disenarai pendek bersama 74 lagu-lagu lain untuk pencalonan di Anugerah Akademi ke-86.

Lagu berkenaan merupakan nyanyian Yuna bersama band Amerika Owl City.

Lagu itu telah dipaparkan dalam filem animasi "The Croods" tetapi tidak dicalonkan.

Sementara itu, album Yuna, 'Chapters' baru-baru ini turut tersenarai dalam 10 Album R&B Terbaik Billboard 2016: Pilihan Pengkritik.

-mk

Friday, December 9, 2016

Bagaimana Telepon Buat Duit Untuk Anda

http://geniustoneplus.blogspot.my
Tone plus adalah SIM KAD prabayar dari produk Tune Talk yang boleh menjana “PENDAPATAN” kepada penggunanya. Selain itu, simkad Tone Plus juga mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak terdapat pada perkhidmatan prabayar yang lain.

Tone Plus Tune Talk mengunakan perkhidmatan line Celcom, ini bermakna di mana ada Celcom di situ juga ada line Tune Talk.

Sebelum ini anda mungkin tidak terfikir bahawa telepon anda boleh menjana pendapatan berterusan untuk anda. Tapi kini dengan menyertai Program Tone Plus, secara automatik anda akan mendapat komisyen mudah daripada 4 sumber pendapatan utama iaitu :


1) Komisyen Topup (Sendiri).
2) Bonus Tahunan.
3) Bonus Fact Track (Jualan Simkad).
4) Komisyen Topup (Ahli Tajaan).


1. Komisyen Topup, Personal

Setiap kali anda topup, anda akan menerima semula pulangan tunai sebanyak 3% (manual topup) atau 7% (auto-topup, tolak daripada komisyen bulanan). Pulangan tunai ini akan di bank terus ke akaun bank anda, dan akan dibayar bersama dengan komisyen topup penajaan.

2. Bonus Tahunan

Bonus tahunan akan dibayar mengikut jumlah tajaan anda setiap bulan. Pembayaran bonus ini, akan dibayar secara terkumpul pada 25hb Januari tahun hadapan berikutnya. Peratusan bonus bulanan adalah seperti berikut..

--Taja 1 orang = 5%
--Taja 2 orang - 4 orang = 10%
--Taja 5 orang - 9 orang = 15%
--Taja 10 orang dan ke atas = 20%

3. Bonus Fact Track (Jualan Simkad)

Belian simkad anda sebagai ahli adalah RM75 sahaja. Apabila anda UPGRADEKAN kenalan anda ke Tone Plus, harga jualan anda kepada kenalan adalah RM95. Jadi, UNTUNG RUNCIT anda adalah RM20 secara CASH terus.

4. Komisyen Topup – 13% Infiniti

Tone Plus adalah program ke-2 daripada Tone Group. Tone Plus menggunakan "Sistem Reverse 2-Up" di dalam plan marketing nya. Pelan yang mudah dan mampu menjana pendapatan pasif yang luarbiasa lumayan.

Konsep asas sistem “Reverse 2-Up” memerlukan anda UPGRADE kan 4 orang pengguna baru sahaja dan 2 orang daripada mereka akan dikongsi dengan penaja (upline) anda. Seterusnya, anda akan dibayar komisyen topup mereka 13% secara INFINITI untuk semua rangkaian anda.

Untuk lebih mudah faham, saya akan terangkan berdasarkan Gambar Rajah di bawah.


http://geniustoneplus.blogspot.my

-Berminat menjadi ahli perniagaan Tone Plus ..Whatsapp 019-5355375

Dr M tak rugi jemputan ke istana dibatalkanSiapakah yang akan kesipuan jika bekas perdana menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menghadiri istiadat menandatangani sumpah jawatan yang di-pertuan agong di Istana Negara pada 13 Disember ini?

Datuk Seri Najib Razak atau Dr Mahathir?

Kita dapat menjangkakan apa yang akan berlaku sekiranya Dr Mahathir hadir di upacara itu. Pastinya tetamu kehormat yang berperadaban akan menumpukan perhatian kepada beliau untuk berjabat tangan atau mencium tangannya sebelum atau selepas upacara.

Ini akan meletakkan pemimpin BN, terutama perdana menteri dan menteri-menteri berada dalam keadaan serba salah atau kesipuan.

Tentunya pihak keselamatan tidak dapat melarang sesiapapun juga untuk menemui Dr Mahathir di majlis itu.

Dr Mahathir menerima undangan untuk hadir diupacara itu daripada Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu pada 10 November lalu, manakala maklumat pembatalan dari pihak yang sama diketahui pada 13 Disember.

Ini mendedahkan kesilapan dilakukan oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu kerana tidak memaklumkan lebih dahulu kepada Jabatan Perdana Menteri.

Pembatalan itu dibuat setelah Dr Mahathir menjawab akan hadir dan didakwa bukanlah bertujuan untuk memalukan beliau, tetapi untuk mengelakkan "kesipuan" yang akan dihadapi oleh Datuk Seri Najib Razak jika berlaku pertembungan dengan bekas perdana itu.

'Saya minta maaf'

Dalam hal ini tidak ada kerugian pada Dr Mahathir. Beliau tidak akan dipandang hina sekali pun ada sesiapa datang menemuinya, sebaliknya akan menimbulkan simpati lebih tinggi kerana umum melihat penghinaan yang sudah keterlauan dilakukan terhadapnya.

Maka itu sebelum meletusnya suasana "kesipuan" di majlis yang paling berkemuliaan dan berkedaulatan itu, tindakan tegas mesti diambil oleh Jabatan Perdana Menteri walaupun akan timbul anggapan buruk daripada rakyat bahawa "Istana Negara adalah milik Najib dan BN".

Hari ini Dr Mahathir mengesahkan menerima surat pembatalan undangan ke istiadat menandatangani sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara di Kuala Lumpur pada 13 Disember depan.

Semalam, surat daripada Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja kepada Dr Mahathir yang membatalkan undangan itu tersebar meluas di Internet.

Ia menjelaskan pembatalan itu bagi “mengelak kesipuan (embarrassment)” kerana tiada kerusi untuk Dr Mahathir disediakan pada acara itu.

Menulis di blognya hari ini, Dr Mahathir mendedahkan beliau menerima undangan untuk hadir pada 10 November lalu.

Mengulas reaksi terhadap pembatalan undangan itu, Dr Mahathir berkata: “Rupa-rupanya acara negara adalah sebahagian dari politik parti,” katanya.

"Saya minta maaf kerana membuat anggapan yang salah. Saya akan ambil ingatan bahawa Istana Negara adalah milik Najib dan parti BN".

TAN SRI ZAINUDDIN MAIDIN bekas menteri penerangan dan Tokoh Wartawan Negara. Beliau pernah berkhidmat sebagai Ketua Pengarang Utusan Melayu. Tulisan ini termuat dalam blognya, Zamkata

Ketahui Jenis-jenis hati yang ada pada diri seseorang manusia

Baik buruknya seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya lurus, maka perilakunya juga baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang selalu memperhatikan dan memperbaiki hatinya, jika dia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain.


 
Pada edisi ini, akan disampaikan beberapa macam hati manusia, semoga bisa menjadi panduan dan pengingat untuk memperbaiki hati. Hanya kepada Allâh Azza wa Jalla kita memohon pertolongan.

Hati manusia itu bermacam-macam. Ada qalbun salîm (hati yang selamat; sehat); qalbun mayyit (hati yang mati); dan qalbun marîdh (hati yang sakit). Inilah sedikit perincian tentang hal ini.

HATI YANG SEHAT(QALBUN SALIM)

Orang-orang yang memilik hati ini akan selamat pada hari kiamat, sebagaimana firman Allâh Azza wa Jalla:


يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
(Yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tiada lagi berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allâh dengan hati yang bersih. [Asy-Syu’ara’/26: 88-89].
Disebut qalbun salîm (hati yang selamat; sehat) karena sifat selamat dan sehat telah menyatu dengan hatinya. Di samping, ia juga merupakan lawan dari hati yang sakit.

Beragam penjelasan tentang makna qalbun salîm, namun semuanya terangkum dalam penjelasan berikut. Qalbun salîm adalah hati yang bersih dan selamat dari berbagai syahwat yang berseberangan dengan perintah dan larangan Allâh; Bersih dan selamat dari berbagai syubhat yang menyelisihi berita-Nya. Ia selamat, tidak menghambakan diri kepada selain-Nya, tidak menjadikan hakim selain Rasul-Nya; Bersih dalam mencintai Allâh Azza wa Jalla dan dalam berhakim kepada Rasul-Nya; Bersih dalam rasa takut dan berharap kepada-Nya, dalam bertawakal kepada-Nya, dalam bertaubat kepada-Nya, dalam menghinakan diri di hadapan-Nya, dalam mengutamakan mencari ridha-Nya di segala keadaan dan dalam menjauhi kemurkaanNya dengan segala cara.

Inilah hakikat penghambaan (ubudiyah) yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allâh semata.
Jadi, qalbun salîm adalah hati yang selamat dari perbuatan syirik. la hanya mengikhlaskan penghambaan dan ibadah kepada Allâh semata, baik dalam kehendak, cinta, tawakal, inâbah (taubat), merendahkan diri, khasyyah (takut), raja’ (pengharapan). Ia juga mengikhlaskan amalnya untuk Allâh semata. Jika ia mencintai maka ia mencintai karena Allâh Azza wa Jalla . Jika ia membenci maka ia membenci karena Allâh Azza wa Jalla . Jika ia memberi maka ia memberi karena Allâh Azza wa Jalla . Jika ia menolak maka ia menolak karena Allâh Azza wa Jalla .

Namun ini saja tidak cukup, dia juga harus selamat dari ketundukan serta hanya berhakim kepada Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam . Ia harus mengikat hatinya dengan kuat untuk mengikuti Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam ucapan atau perbuatan. Dia menjadikan apa yang dibawa oleh Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadi hakim bagi dirinya dalam segala hal, dalam masalah besar maupun kecil. Sehingga dia tidak mendahuluinya, baik dalam kepercayaan, ucapan maupun perbuatan. Allâh Azza wa Jalla berfirman:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allâh dan Rasul-Nya. [Al-Hujurat/49: 1]
Artinya, janganlah kamu berkata sebelum Nabi berkata! Ja­nganlah kamu berbuat sebelum Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan!

Sebagian orang Salaf berkata, “Tidak ada suatu perbuatan -betapa pun kecilnya- kecuali akan dihadapkan pada dua pertanyaan: Kenapa dan bagaimana?” Maksudnya, mengapa engkau melakukannya dan bagaimana kamu melakukannya? Soal pertama menanyakan tentang sebab perbuatan, motivasi dan faktor yang mendorongnya;

Apakah sebab perbuatannya adalah tujuan duniawi untuk kepentingan pelakunya, untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan mereka, agar dicintai atau tidak dibenci.

Ataukah motivasi perbuatan tersebut untuk melakukan hak ubudiyah (penghambaan), mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allâh Azza wa Jalla .

Inti pertanyaan pertama adalah apakah kamu melaksanakan perbuatan itu untuk Rabbmu ataukah untuk kepentinganmu dan hawa nafsumu sendiri?

Inti pertanyaan kedua merupakan pertanyaan tentang mutâba’ah (mengikuti) Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam soal ibadah tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan itu termasuk yang disyariatkan melalui lisan Rasulullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ataukah tidak disyariatkan?

Pertanyaan pertama tentang keikhlasan dan yang kedua tentang mutâba’ah kepada Rasul Shallallahu ‘alaihi wa sallam , karena sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla tidak menerima suatu amalan pun kecuali dengan dua syarat tersebut.

Jalan untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua yaitu dengan merealisasikan mutâba’ah dan menyelamatkan atau menjaga hati dari keinginan yang menentang ikhlas dan hawa nafsu yang menentang mutâba’ah.
Inilah hakikat hati yang selamat yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan.

HATI YANG MATI

Hati yang mati, hati yang kosong dari kehidupan. Ia tidak mengetahui Rabbnya, apalagi beribadah kepada-Nya. Ia selalu menuruti keinginan nafsu dan kesenangan dirinya, meskipun akibatnya ia akan dimurkai dan dibenci Allâh Azza wa Jalla . Ia tidak peduli dengan apapun, yang penting bagi dia adalah keinginan dan syahwatnya terpenuhi. Ia menghambakan diri kepada selain Allâh, dalam cinta, takut, 
berharap, ridha dan benci, pengagungan dan kehinaan. Jika ia mencintai, ia mencintai karena hawa nafsunya. Jika ia membenci, ia membenci karena nafsu. Jika ia memberi, ia memberi karena nafsu. Ia lebih mencintai dan mengutamakan hawa nafsunya daripada keridhaan Rabbnya. Hawa nafsu menjadi pemimpinnya, syahwat komandannya, kebodohan adalah sopirnya, kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semu.

Ia tidak mempedulikan orang yang memberi nasihat, ia terus mengikuti setiap langkah dan keinginan setan. Dunia terkadang membuatnya benci dan terkadang membuatnya senang. Hawa nafsu membuatnya tuli dan buta.

Maka membaur dengan orang yang memiliki hati semacam ini. Bergaul dengannya adalah racun dan menemaninya adalah kehancuran.

HATI YANG SAKIT

Yang ketiga adalah hati yang hidup tetapi sakit. Ia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, berarti di dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allâh, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepada-Nya. Itulah nutrisi kehidupan hati. Di dalam hati yang sakit juga ada kecintaan kepada nafsu, keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya, dengki, takabbur, bangga diri, cinta jabatan dan membuat kerusakan di bumi. Inilah unsur yang menghancurkan dan membinasakan hati. Ia diuji oleh dua penyeru, yang satu menyeru kepada Allâh Azza wa Jalla dan Rasul-Nya serta hari akhirat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dari dirinya.

KEADAAN TIGA HATI

Hati yang pertama selalu tawadhu’, lemah lembut dan sadar. Hati yang kedua adalah kering dan mati. Hati yang ketiga hati yang sakit; ia bisa lebih dekat kepada keselamatan atau kepada kehancuran. Allâh Azza wa Jalla menjelaskan ketiga jenis hati itu dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu ke­inginan, syetan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keingin­an itu, Allâh menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syetan itu dan Allâh menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allâh Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana, agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syetan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang keras hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zhalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa al-Qur’an itulah yang haq dari Rabbmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allâh adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.” [Al-Hajj/22: 52-54].

Dalam ayat ini Allâh Azza wa Jalla membagi hati menjadi tiga macam: Dua hati terkena keburukan dan satu hati yang selamat. Dua hati yang terkena keburukan adalah hati yang di dalamnya ada penyakit dan hati yang keras (mati), sedang yang selamat adalah hati orang Mukmin yang merendahkan diri kepada Rabbnya, hati yang merasa tenang dengan-Nya, tunduk, berserah diri serta taat kepada-Nya. Oleh sebab itu, hati terbagi menjadi tiga:

Pertama: Hati yang sehat dan selamat, yaitu hati yang selalu menerima, mencintai dan mendahulukan kebenaran. Pengetahuannya tentang kebenaran benar-benar sempurna, juga selalu taat dan menerima sepenuhnya.

Kedua: Hati yang keras, yaitu hati yang tidak menerima dan taat pada kebenaran.
Ketiga: Hati yang sakit, jika penyakitnya kambuh maka hati­nya menjadi keras dan mati, dan jika ia mengalahkan penyakit hatinya maka hatinya menjadi sehat dan selamat.

(Diringkas oleh Ustadz Muslim Atsari dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Ighâtsatul Lahfân)

Video bukti menunjukkan hanya laungan azan boleh padam kebakaran di Israel

Kebakaran dahsyat di Israel tiba-tiba terjadi setelah beberapa hari pemerintah melaang adzan berkumandang. Kobaran api laksana neraka kecil di bumi. Tak kunjung padam.

Malah semakin membesar setelah angin kencang 'membantu'. Kabar terakhir menyebutkan, api semakin mendekati pangkalan militer Israel.Segala upaya sudah dilakukan. Peralatan super canggih sudah dikerahkan. Api masih membara. Bahkan di jalanan kota di Israel.

Jika pemerintah Israel mau mengakui kesalahan dan membolehkan kembali adzan dikumandangkan, kebakaran pasti bisa reda.

Mungkin ada dari pembaca yang tidak meyakini jika suara adzan bisa menetralisir bencana. Tapi fakta yang terjadi sudah begitu banyak. Video berikut ini kami sajikan sebagai bukti, bahwa lantunan adzan bisa meredakan amarah alam.

yang menyaksikan peristiwa ini dibuat takjub oleh kekuasaan Tuhan. Bagaimana tidak, angin kencang yang terus menerus berhembus, tiba-tiba berhenti seketika ketika azan berkumandang.

Keterangan pemilik akun video menyebutkan, fenomena kejadian hujan disertai badai ini berlangsung di Desa Kotah, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur.

Dalam video berdurasi 2:02 menit itu, beberapa orang tampak sedang berkumpul di teras sebuah rumah. Terlihat hujan disertai angin yang bertiup sangat kencang. Dahan pepohonan dan sebuah spanduk seolah terdorong oleh kekuatan tak terlihat ke arah kanan mengikut arus angin.

Warga yang menyaksikan terdengar tak henti-henti berdoa. Tampak pula seorang ibu mondar-mandir sambil menjerit ketakutan.

Seorang pria berjanggut yang mengenakan kopiah putih berinisiatif mengumandangkan azan di tengah kepanikan tersebut. Suaranya yang sangat merdu melunakkan amarah alam. Sementara yang lain terlihat masih dicekam rasa takut.

Ketika lafadz Haiyya alassolah, angin yang awalnya bertiup kencang mulai reda. Hingga adzan selesai dikumandangkan, badai yang begitu hebatnya berhenti. Masya Allah!-Didakwa

Tuesday, December 6, 2016

Siapa beli plat nombor berharga RM20j..?


Acara lelongan elektronik bagi membida nombor plat kenderaan di Sharjah di Emiriah Arab Bersatu (UAE) mencatat rekod baru selepas ia ditutup 2 Disember lalu.

Selepas lelongan elektronik itu berakhir penganjur mengumpul Dh16.5 juta (RM19.9 juta) atau meningkat 47 peratus berbanding lelongan pertama.
Lelongan itu dianjur oleh polis Sharjah dengan kerjasama firma Emirates Auction sejak 20 November.

Ia turut menarik minat pembida dari luar UAE.

Lebih 620 pembida terbabit untuk memperoleh nombor plat unik yang ditawarkan polis Sharjah. Secara keseluruhan ada lebih 7,000 bidaan berlangsung sepanjang tempoh itu.

Antara nombor yang dilelong ialah nombor 2, 11, 21, 33 dan 63 dan 61 lagi nombor plat dengan lima digit.

Bidaan tertinggi dicatatkan ialah Dh2.65 juta (RM3.2 juta) untuk plat bernombor 2 diikuti nombor 11 (Dh2 juta atau RM2.4 juta) dan nombor 21 (Dh1.1 juta atau RM1.3 juta).

Bidaan bagi plat lima digit - 77777 - pula ialah Dh602,500 (RM728,400) adalah antara yang terendah dicatatkan kali ini.

Amalan membida nombor plat memang bukan asing di kalangan hartawan di UAE dan ia pernah dijalankan berkali-kali sebelum ini.

Namun lelongan secara elektronik masih baru. Kali pertama ia diadakan ialah pada Oktober lalu dengan kutipan keseluruhan sebanyak Dh11,015 juta (RM13.3 juta).

Ketua Polis Sharjah, Brig Saif Al-Shamsi berterima kasih kepada semua pembida yang terlibat dalam lelongan berkenaan serta mengucapkan selamat kepada pemenang.

Emirates Auction pula menggalakkan orang ramai berdaftar dengan mereka untuk terlibat dalam lelongan akan datang.

Sebagai insentif, semua pengguna berdaftar aplikasi Emirates Auction berpeluang memenangi cabutan bertuah yang menawarkan hadiah sebuah kereta BMW edisi 2017 dan Bentley edisi 2016.


-MK

Umno, PAS bawa lari isu Parlimen ke dalam stadium, kata Amanah

Amanah hari ini mempersoalkan sikap Umno dan PAS yang membisu terhadap usul dibawa pembangkang di Dewan Rakyat baru-baru ini bagi membincangkan krisis terbaru melibatkan penduduk Rohingya di Myanmar, sambil mendakwa kedua-dua parti menganjurkan perhimpunan di sebuah stadium semalam demi kepentingan politik masing-masing.

Datuk Raja Bahrin Shah yang mengetuai Biro Antarabangsa Amanah berkata usul membincangkan isu itu ditolak dengan alasan ia mencampuri hal ehwal negara luar.“Anehnya lebih kurang seminggu selepas itu, Umno-BN bersama PAS menyertai Himpunan Solidariti dengan Rakyat Rohingya di Stadium Titiwangsa. Tajuk isunya adalah sama, kekejaman atas Muslim Rohingya.

“Ini bermakna isu-isu yang sepatutnya dibahas secara serius di Parlimen telah dibawa lari ke sebuah stadium untuk dibahas oleh hanya Umno dan PAS,” kata ahli Parlimen Kuala Terengganu itu dalam satu kenyataan.

Beliau berkata, tindakan speaker Dewan Rakyat menolak usul membincangkan kekejaman ke atas etnik Rohingya pada 24 November lalu menunjukkan ahli Parlimen dinafikan hak untuk menyuarakan pandangan rakyat diwakili mereka.

Malah, katanya, Himpunan Solidariti Ummah untuk Rohingya yang diadakan semalam bertujuan mengambil kesempatan daripada penderitaan etnik Rohingya demi kepentingan politik dua PAS dan BN, bukannya untuk mencari penyelesaian bagi menamatkan isu itu.

“Kami ahli Parlimen pembangkang terutamanya, tidak redha isu sepenting ini di ‘hijack’ parti politik tertentu sahaja untuk kepentingan politik murahan mereka dan menafikan Parlimen Malaysia membuat ketetapan rasmi untuk negara dan rakyat Malaysia.

“Oleh itu, kami menuntut perdana menteri mengadakan satu sidang Parlimen khas untuk membahas isu kekejaman ke atas Muslim Rohingya.”

Ribuan orang menghadiri Himpunan Solidariti Ummah anjuran bersama Yayasan Dakwah Islam Malaysia (Yadim) dan pelbagai NGO Islam di Stadium Titiwangsa, semalam.

Turut hadir ialah Datuk Seri Najib Razak, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi; Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor; Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri; Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang; timbalannya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man; Setiausaha Agung PAS Datuk Takiyuddin Hassan dan Ketua Pemuda PAS Nik Abduh Nik Abdul Aziz. -FMT

Monday, December 5, 2016

Orang Asli beri amaran kepada PAS dan UMNO

Sepucuk surat bertulisan tangan yang didakwa cetusan luahan Orang Asli di Kelantan selepas dirinya dibebaskan daripada penahanan selepas membuat sekatan menghalang pembalakan di Gua Musang, semalam sedang disebarkan di laman sosial, khususnya di Facebook.

Bagaimanapun, surat yang bertarikh 1 Disember itu tidak mempunyai nama.


Kelmarin 47 Orang Asli yang ditahan dalam operasi merobohkan sekatan di Pos Petei dan Pos Bihai di hutan simpan Balah selepas tahanan reman antara dua dan tiga hari.

Berikut transkrip penuh surat itu yang juga dimuat naik di laman Facebook PSM.

1 Disember 2016

"Kamu marah bila kami panggil wilayah kami sebagai tanah adat. Tapi kamu tolak permohonan kami walau tanah TOL pun!

Walau kami dah duduk situ zaman sebelum orang putih. Kubur kami usia ribu tahun.

Kalau kamu luluskan tol, kami panggil tanah kami tanah tol, lulus geran, kami panggil tanah kami bergeran! Kamu kata cadangan dah lulus. Belas tahun kami dengar alasan itu.

Kenapa tak warta? Kenapa tak buat? Guna alasan kampung lain yang luluskah?

Guna penghulu tanpa kampung yang dapat gaji kerajaankah?

Berpuluh lagi kampung kami susah sangatkah nak susun semula?

Wartakan, bagi geran. Kalau tuntutan kami tidak tepat, betulkanlah, berundinglah, takut jubah kotorkah?

Kamu suruh patuh undang-undang tapi undang-undang kamu yang buat. Undang-undang kamu lindungi siapa? Syarikat Singapurakah? Syarikat Taiwankah?

Jangan jual agama pada kami.

Tuhan kamu bukan Allah tapi kapitalisme.

Kamu yang tentukan siapa yang boleh tanam sayur siapa tak boleh, siapa boleh tebang pokok, siapa tak boleh.

Kalau potong tangan hudud pun, kamu yang tentukan siapa kena, siapa terlepas, siapa pencuri, siapa bukan?

Jangan bawa cerita nabi pada kami. Kenapa kamu tidak susah macam nabi?

Kamu susahkan orang lain pula. Cuba kamu hidup 24 jam di tempat kami. Minum air kami yang kamu kotorkan.

Buat susu bayi kamu guna sungai kami yang kamu cemarkan racun itu. Basuh baju keluarga kamu. Takut nyamuk, takut pacat, atau takut racun?

-mk

Myanmar Demo, Najib tak peduli

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata himpunan solidariti Rohingya hari ini bertujuan untuk memberi mesej kepada kerajaan Myanmar bahawa Malaysia membantah penganiayaan dilakukan ke atas etnik Rohingya di negara itu.Berucap dalam himpunan yang diadakan di stadium Mini Titiwangsa itu, Najib berkata isyarat sama diberi kepada menteri luar Myanmar, Aung San Suu Kyi yang pernah menerima anugerah nobel keamanan.

"Kita nak beri isyarat kepada kerajaan Myanmar. Kita nak beritahu kepada Aung San Suu Kyi. Enough is enough," katanya.

Najib berkata, Malaysia tidak berhasrat campurtangan dalam urusan Myanmar, sebaliknya mengingatkan negara itu mengenai piagam Asean yang menekankan hak asasi manusia.

Ini berikutan kenyataan Timbalan Ketua Pengarah Pejabat Presiden Myanmar, U Zaw Htay yang memberi peringatan kepada Malaysia supaya tidak campur tangan dalam hal ehwal negara itu.

"Kerajaan Myanmar akan anggap saya campur tangan dalam urusan Myanmar. Dia gertak saya, saya tak peduli.

"Sebab saya akan hadir (himpunan ini) atas nama Najib. Saya hadir atas nama ummah dan rakyat Malaysia.

"Bukan kita nak campur tangan. Kita nak ingatkan Myanmar charter Asean juga mempertahankan hak asasi manusia," kata Najib.

Minta Indonesia suarakan bantahan

Beliau juga menggesa presiden Indonesia Joko Widodo agar meminta rakyat republik itu berhimpun bagi menyuarakan bantahan terhadap Myanmar.

"Rohingya mesti diperjuangkan di Indonesia. Kita nak tunjuk bahawa kita dalam Asean ini, kita tak redha. Kita mesti bertamadun.

"Ini sebahagian maqasid syariah. Ini wajib, ini bukan pilihan. Sebab itu Umno dan PAS ada dalam himpunan. Ya, kita boleh berbeza pendapat. Soal Islam, soal ummah ini bukan politik, ini wajib," katanya.

Dalam ucapannya Najib turut menyelar Aung San Suu Kyi kerana enggan bertemu menteri luar, Datuk Seri Anifah Aman bagi membincangkan isu Rohingya.

"Suu Kyi kata apa, 'Jika kamu (Anifah) mahu berjumpa dengan saya mengenai isu-isu dua hala ya, tetapi saya tidak sanggup berjumpa kamu untuk bincangkan isu Rohingya'," kata Najib.

"Mana boleh. Apa makna community of nation. Apa makna nobel prize (anugerah nobel)," katanya.

Sementara itu, timbalan perdana menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut mempersoalkan pendirian Suu Kyi mengenai nasib etnik Rohingya di negara itu.

"Saya nak tanya pemimpin negeri sana yang terima anugerah nobel keamanan. Apa yang dilakukan di negeri itu untuk wujudkan keamanan.

"Ini bukan campurtangan, ini soal kemanusiaan. Kita akan bangkit semula untuk perjuangkan rakyat Rohingya," katanya.

-MK

Friday, December 2, 2016

Bila Melayu Umno mudah lupa

Kita lihat banyak negara-negara yang mencapai kemerdekaan setelah dijajah, memilih sistem demokrasi. Malaysia juga demikian.

Tetapi sementara di Malaysia pilihanraya dapat menentukan parti yang akan mendiri Kerajaan, di kebanyakan negara lain pilihanraya hanya menghasilkan Kerajaan otokratik.Sebabnya ialah banyak penipuan berlaku dalam pilihanraya sehingga keputusan dipertikai oleh pihak yang kalah. Kadang-kadang rusuhan berlaku, bahkan adakalanya perang saudara berlaku.

Sebenarnya penipuan mudah diperlakukan dalam pilihanraya. Diantaranya ialah dengan memindah pengundi dari kawasan yang tetap dimenangi kepada kawasan yang parti kalah dengan jumlah undi yang sedikit sahara.

Dengan tambahan sedikit sahaja pengundi dari kawasan kubu kepada kawasan kalah, kemenangan mudah dicapai.

Sogokan wang dan barangan juga boleh menentu kemenangan. Biasanya dibuat secara rahsia kerana ia menyalahi undang-undang, tetapi jika kerajaan boleh menghalang segala tindakan undang-undang terhadapnya, sogokan boleh dibuat secara terbuka oleh parti kerajaan.

Undi pun boleh ditipu

Jika ada laporan dan dakwaan bahawa sogokan telah berlaku, ketua polis dan pendakwa raya boleh mengenepi atau menutup dakwaan itu. Mahkamah tidak akan dapat mendengar kes itu.

Mungkin juga orang yang membuat laporan dimasuk dalam tahanan dan dihadapkan ke mahkamah. Setelah ini berlaku tiada akan ada lagi sesiapa yang akan membuat laporan.

Orang asing juga boleh diguna untuk mengundi parti yang berkuasa. Katakanlah terdapat ramai orang asing yang berada dalam negara kerana sebab-sebab tertentu, mereka ini boleh diberi kad pengenalan warganegara dan didaftar sebagai pengundi.

Sudah pun dikesan orang asing yang memiliki pasport negara lain tetapi mempunyai kad pengenalan Malaysia.

Dengan sogokan juga pegawai dan kakitangan boleh mengambil bahagian dalam penipuan ini. Pekerja dalam pengurusan pilihanraya boleh juga disogok supaya bekerjasama dan tidak melapor penyelewengan yang berlaku. Jumlah undi pun boleh ditipu semasa dikira.

Mereka yang bersubahat seperti ini boleh dilindungi oleh pihak yang berkuasa. Mereka tidak akan didakwa.

Apabila diisytihar keputusan pihak yang tidak puas hati boleh membantah. Mereka boleh berdemo.

Tetapi selagi ketua pihak penguatkuasa undang-undang dan pendakwaraya menolak segala dakwaan penipuan dan bantahan oleh rakyat sia-sia sahajalah usaha yang dibuat.

Parti yang menang secara penipuan akan dirikan kerajaan dan akan terus menipu dan melesapkan duit rakyat. Ini sudah pun berlaku.

Melayu Umno mudah lupa

Demokrasi memang sistem yang terbaik tetapi demokrasi boleh disalahguna dan salahlaku sehingga wujud diktator demokratik – atau lebih tepat lagi kleptokratik. Demikianlah wang boleh menghapuskan semangat sayang kepada bangsa, negara dan agama.

Untuk mengelak semua ini berlaku terdapat hanya satu cara sahaja. Rakyat sebagai pengundi, kakitangan dan pegawai mestilah menolak dengan sekeras-kerasnya rasuah dalam apa bentuk sekalipun.

Apa juga yang diterima dan boleh ditakrif sebagai rasuah adalah haram – haram di dunia dan haram di akhirat. Islam, agama-agama lain dan masyarakat mengutuk rasuah. Percayalah rasuah tetap akan memburukkan nasib semua dari kita termasuk dan lebih-lebih lagi mereka yang menerima rasuah.

Janganlah sesiapa berkata oleh kerana rasuah tidak termasuk dalam hukum hudud, dianya akan dibalas hanya di akhirat sahaja. Dia tidak menjadi kesalahan di dunia. Oleh itu terimalah rasuah sebagai rezeki.

Sebenarnya balasan di dunia akan dirasai oleh semua kerana rasuah, selain dari menjadi beban kepada masyarakat tetap akan menghancurkan negara.

Melayu Umno mudah lupa, seperti saya nyatakan dalam perhimpunan Agung Umno dahulu. Kali ini mereka lupa sayang kepada bangsa, negara dan agama seperti perjuangan Umno di waktu ia ditubuh.

Yang mereka ingat hanyalah duit itu raja. Dan mereka teruslah menyembah duit. Pilihanraya kali ini akan memperlihat duit-duit yang dicuri dikongsi bersama oleh mereka yang terus menyokong Najib.

Dengan perkataan lain ahli Umno yang terus sokong Najib bersubahat dengannya dalam melesapkan duit kerajaan (duit rakyat) berbilion-bilion Ringgit.

Makanlah duit haram ini, duit dari menjual bangsa, agama dan tanahair.

TUN DR MAHATHIR MOHAMAD

-MK

Thursday, December 1, 2016

Abang tomoi' pula nak lawan Abang Kucing'Salam' Abang Kucing untuk beradu tenaga dan ketangkasan dalam gelanggang kini bersambut. Cuma ia bukanlah daripada orang yang diharapkannya, iaitu Datuk Seri Jamal Md Yunos.

Hari ini muncul "geng tomoi" yang mahu membela ketua Umno Sungai Besar itu.

Petinju Muay Thai, Datuk Muhammad Fuad Mat Isa berkata beliau berada terpanggil untuk mempertahankan Jamal kerana mengambil kira aspek 'keadilan' dalam pertarungan.

Kayanya tidak berbangkit isu Jamal takut menyahut cabaran berkenaan, tetapi hakikatnya ahli politik itu bukan lawan sebenar Abang Kucing.

“Tujuan kita adalah nak pertahankan Datuk Jamal, nak buat perlawanan yang sihat.

“Kalau betul Abang Kucing ni seorang ahli gusti, kita sediakan gelanggang dan lawan ikut kilogram dan ketinggian (yang betul).

"Lagipun kita banyak fighter-fighter kita dan ini adalah gelanggang yang sebenar. Kalau kita fighter yang sebenar, kita kena lawan fighter juga.

"Kalau kita berlawan dengan orang yang bukan fighter, kita bukan fighter,” katanya pada sidang media di FF Muay Thai di Setiawangasa hari ini.

Katanya untuk memastikan pertarungan itu saksama faktor ketinggian dan berat badan adalah penting, dan pada masa sama Jamal tokoh politik serta ahli perniagaan.

“Datuk Jamal orang berniaga dan dia ahli politik, kita ini fighter, kita ahli sukan (justeru) kita menyahut mana-mana cabaran (untuk beradu kekuatan).

Buat betul-betul di gelanggang

Pada 27 November lalu Malaysiakini melaporkan sekumpulan lelaki menggelar diri mereka Gabungan Pejuang Rakyat Demi Negara mencabar Jamal - yang juga ketua kumpulan Baju Merah - menjadi anak jantan untuk beradu kekuatan secara budiman di gelanggang.

Jurucakapnya Sharul Nizam Abdul Rahim berkata tujuan utama mereka membuat cabaran itu adalah untuk menegaskan pendirian mereka menolak aktiviti membuli.

Cabaran sama, katanya, dibuat kepada orang kanan Jamal, Razali Zakaria.

"Saya atas nama Abang Kucing Antibuli menyusun wira rakyat untuk mencabar Datuk Seri Jamal Yunos masuk dalam gelanggang (dan beradu kekuatan).

"Daripada bergaduh macam samseng, saya nak ubah jadi pergaduhan yang sah," katanya.

Jamal sebelum ini aktif menggerakkan Baju Merah mengekori konvoi BERSIH menjelang perhimpunan BERSIH5 di Kuala Lumpur pada 19 November lalu.

Dalam kempennnya tercetus beberapa insiden kekasaran termasuk melibatkan kakitangan media.

Muhammad Fuad berkata jika Abang Kucing bersetuju dengan tawarannya beliau bersedia menyediakan orang yang sesuai serta gelanggang pertarungan.

“Saya dan kelab saya FF Muay Thai menganjurkan perlawanan yang sihat kerana saya seorang fighter dan rakan-rakan saya fighter. Kita juga akan sediakan gelanggang."Jadi saya nak ingatkan Abang Kucing, kalau benar-benar rasa inginkan pelawanan yang sihat, kita buat betul-betul atas gelanggang. Ikut berat, tinggi dan undang-undang yang ditetapkan," katanya.

-MK

Sembelih 100 kucing sehari

Seorang lelaki yang mendakwa dia pencinta haiwan dan memelihara kucing liar di rumahnya ditangkap kerana menyembelih haiwan itu dan menjual bangkainya kepada restoran.

Gambar yang tersebar menunjukkan puluhan bangkai kucing beku dan baru disembelih di gudang kecil lelaki itu di Chengdu, barat daya China.Seorang wartawan yang menyamar untuk melakukan siasatan bagi Akhbar Chengdu Business mendapati lelaki itu, Huang Fuping menjual bangkai kucing berkenaan sebagai arnab kepada restoran di pedalaman China dengan harga 20 yuan (RM13) sekilogram.

Pihak berkuasa menutup rumah penyembelihan kucing Huang yang beroperasi sejak 30 tahun lalu sebaik menerima maklumat daripada sukarelawan 23 November lalu.

Jurucakap Pusat Penyelamat Haiwan Aizhijia Chengdu yang mahu dikenali sebagai Chen berkata, pihaknya merampas dua tan bangkai kucing dan menyelamatkan 49 ekor yang belum disembelih pada hari berkenaan.

Aktivis berkata, Huang sempat menjual 13 tan bangkai haiwan itu sebelum gudangnya diserbu hari itu.

Huang memberitahu wartawan yang menjalankan intipan itu, dia menyembelih 100 kucing sehari, meraih pendapatan kira-kira 3,000 yuan (RM2,000) semalam.

Kerana jualan daging kucing diharamkan di Chengdu, dia terpaksa menjualnya di pasar dan restoran di luar bandar berkenaan dengan mendakwa ia daging arnab.

Dia memberitahu wartawan berkenaan, daging kucing dan arnab hampir sama dan apabila dikisar, tidak seorang pun dapat membezakannya.

Untuk memenuhi permintaan tinggi daripada restoran, Huang bukan sahaja menangkap kucing yang berkeliaran, tetapi juga mengupah orang lain untuk mencuri kucing peliharaan penduduk sekitar.

-mymetro

Jemaah mencuri di dalam masjid

Orang lain ke surau menunaikan solat, namun lain pula halnya dengan seorang wanita apabila dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan beg tangan seorang guru yang diletakkan di atas rak al-Quran di surau Hospital Pulau Pinang (HPP), di sini, petang kelmarin.

Bagaimanapun, wanita itu kini ‘panas punggung’ kerana dia tidak menyedari perbuatannya dirakam kamera litar tertutup (CCTV) yang dipasang dalam surau berkenaan.

Kejadian itu hanya disedari jam 3.30 petang oleh mangsa, seorang guru wanita berusia 33 tahun yang ketika itu meletakkan beg tangannya atas rak berkenaan kerana mengambil wuduk untuk menunaikan solat Zuhur.

Menurut sumber, selesai mengambil wuduk, mangsa masuk semula ke surau dan terkejut mendapati beg tangannya hilang.

“Guru wanita berkenaan membuat laporan polis berhubung kejadian itu dan hasil semakan melalui CCTV mendapati seorang wanita bertudung serta berbaju lengan panjang menghampiri rak terbabit.

“Suspek dilihat mengambil beg tangan mangsa dan keluar dari surau dalam keadaan tergesa-gesa dan polis kini mengesan wanita berkenaan,” katanya.

Menurutnya, berikutan kes itu, mangsa kerugian RM1,500 apabila telefon bimbit yang baru sebulan dibeli serta wang tunai RM500 yang disimpan dalam beg dilarikan suspek.

Sementara itu, Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Mior Faridalathrash Wahid mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian terbabit.

Menurutnya, polis menjalankan siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 380, Kanun Keseksaan.

-hmetro

Tiga terkorban terkena tembakan


Georgetown: Tiga lelaki yang belum dikenal pasti identiti maut manakala jurukamera sambilan RTM cedera di bahu selepas ditembak dalam kejadian di Lebuh raya Tun Dr Lim Chong Eu, di sini, malam tadi.

Dalam kejadian 7.15 malam itu, semua mangsa yang maut terdiri daripada dua pemandu kereta dan seorang penunggang motosikal.

Setakat ini, polis masih menjalankan siastaan di lokasi kejadian.

Sebelum kejadian, jurukamera sambilan RTM Mohamad Amirul Amin Amir, 27 bersama rakan, wartawan Sinar Harian Mohd Iskandar Othman dalam perjalanan ke Pesta Pulau Pinang di Sungai Nibong.

Mohamad Amirul yang menyangka ada kemalangan cuba memberi bantuan namun suspek yang bersenjatakan pistol terus melepaskan tembakan ke arahnya.

-hmetro

Gigitan Cinta labah-labah di leher Yuna

Yuna atau nama sebenarnya Yunalis Zarai, 30, berkata, kesan merah itu terjadi akibat alahan pada kulit selepas digigit serangga berkenaan ketika dia


"Ini bukan gigitan cinta tetapi kesan daripada gigitan labah-labah ketika konsert jelajah di Alabama, Amerika Syarikat pada lima minggu lalu."Ia bukan sahaja di leher tetapi juga di wajah dan tangan saya yang turut digigit ketika sedang tidur," ujarnya kepada mStar Online.

Yuna ditemui pada majlis sambutan ulang tahun pertama Younder di Hotel St Regis, di sini, malam Selasa.

Dia diminta mengulas tentang sekeping fotonya yang dimuat naik oleh penganjur konsert Rockway yang berlangsung pada Sabtu lalu dipersoalkan netizen.

Sementara itu, tambah Yuna, akibat kesan gigitan labah-labah itu menyebabkan dia mengalami bengkak dan gatal-gatal selama seminggu selepas mendapatkan rawatan.

-Mstar